Pole tekstowe: Zakład Ogrodniczy Przyborów Spółka z o.o.   
Przyborów 123,   39-217 Grabiny
Spółka zarejestrowana w KRS Oddział w Rzeszowie - nr KRS: 0000200444         NIP: 872-20-27-366, Regon: 69695447        Wysokość kapitału zakładowego - 700 000 zł